ערך אינו רק שווי בורסאי (אם כי גם זה חשוב) וערכים ויושרה אינן מילים מיותרות בניהול עסקים. אני מאמין, שעריכת דין ראוי שתכלול ניסיון להשיג שינוי חברתי. אינני מעורכי הדין שמבקשים לשמר את המצב הקיים כל עוד הוא מיטיב איתם. אני מאמין שיש לבקר אתו המצב, לתקן, לתרום לשינוי, לצמצום פערים, להגברת הנגישות למערכת המשפט וכיוצא באלה.

 

לצורך זה פעלתי בתנועות שלום שונות, סייעתי ועודני מסייע לפעולתם של ארגוני חברה אזרחית. אני מאמין שנכון לנסות להשפיע בעולם העסקי כדי שלא יפעל רק לקידום אינטרס אישי של מעטים אלא לרווחת הקהילה וכלל אזרחי הארץ וזאת למשל, ובפרט בתחום הבנקאות, שבו כבר התנסיתי לא רק בייצוג לקוחות אלא גם בתביעות ייצוגיות.

 

אשמח לסייע בכל נושא ו/או עניין, כפי יכולתי, כדי לתרום לבניית חברה טובה יותר, צודקת יותר ולא כי אין לנו סיבות לגאווה, אלא כי אפשר לעשות טוב יותר.

עריכת דין חברתית